Fritid

Fritid

Vi hjälper ungdomar att skapa en normal tillvaro som inkluderar boende, skola och fritid.

I våra boenden planeras och genomförs gemensamma aktiviteter som ska ses som en samarbetsövning för boende. Alla behöver inte göra samma sak samma dag, bara man kommit överens och planerat.

Vi på boendet uppmuntrar ungdomarna till en aktiv fritid i olika föreningar som exempelvis, fotboll, självförsvarssporter, gym, målning, dans, musik och andra fritidsintressen. Vi anser att detta är av stor vikt för att stärka ungdomens självförtroende, utvecklas som person, ta egna initiativ till nya kontakter och vänner samt få övning i språket.

Till toppen av sidan