Nätverk

Aleris Nätverk

När barn som kommit ensamma till Sverige vet vart deras anhöriga är och får möjlighet att prata med dem är det lättare att fokusera på sådant som skola och kompisar i det nya landet.

Kunskap om och kontakt med familj och vänner i hemlandet minskar stressen hos de ensamkommande barnen. På boendet arbetar vi därför aktivt med att stötta de unga i kontakt med tidigare nätverk. För att introduktionen i samhället ska underlättas är det viktigt att skapa nya trygga relationer både till vuxna och jämnåriga.

Vi har alltid ett nära samarbete med placerande kommun, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Vi arbetar aktivt med att skapa relationer i olika nätverk och i samverkan med frivilliga organisationer, studieförbund och andra utifrån individens behov och önskemål. Många av våra insatser hamnar därför ute i samhället på arbetsplatser, skola och i föreningsliv. Det menar vi ökar möjligheterna för de unga att hitta en känsla av sammanhang.

Till toppen av sidan