Utsluss

Aleris Målet

Aleris erbjuder stödboende och träningslägenheter som ett utslussalternativ och ett steg mot självständigt liv.

Oavsett om utsluss sker från PUT-boenden, institution, kriminalvård eller behandlingshem kan det bli ett stort steg att flytta till eget boende utan tillsyn och stöd.

Stöd i vardagen

Hos oss kan man få hjälp och stöd av en coach med att planera sin ekonomi, att handla ekonomiskt, städa, tvätta och ära sig enklare matlagning. Coachen hjälper den unge i sitt liv, t ex genom att förklara sociala koder och förhållningssätt till grannar och nya vänner, skapa kontakter i närområdet och samhället i stort.

Individuell planering

Vår erfarenhet är att stöd och behandling följs åt i en växelverkan för att uppnå bästa resultat. Då varje människa är unik, utformas den enskildes genomförandeplan individuellt. Genom en rad olika metoder att välja mellan, anpassas insatsen utifrån individens egna speciella behov och förutsättningar. Vi fokuserar på att se det unika i varje möte, att relationsbyggande inte har några färdiga mallar.

Resultat

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när alla arbetar åt samma håll blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan