Intresseanmälan att bli familjehem

Aleris Nåjden söker stabila familjehem där barnet/ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld.

Hos oss är familjehemmets primära uppgift den vardagliga omsorgen om den placerade barnet/ungdomen. Ni har hela tiden stöd av en erfaren familjehemskonsulent som ansvarar för er handledning samt för samordning av kontakter med biologiskt och professionellt nätverk kring den placerade.

De barn/ungdomar som placeras i vår konsulentstödda familjehemsvård behöver vuxna med tid och därför ersätter vi med ett arvode som gör detta möjligt.

Som familjehem för Aleris Nåjden får ni kontinuerlig handledning av er familjehemskonsulent för att förstå den placerades problematik. Vi erbjuder även alla familjehem den grundläggande utbildningen "Ett hem att växa i" samt ger löpande möjlighet att delta i föreläsningar i aktuella ämnen.

Kontakt

Kontakta oss eller fyll i formuläret här nedan om du är intresserad av att bli familjehem.

Henrik Molina, 070- 230 90 12, henrik.molina@aleris.se


Intresseanmälan

Möjlighet att vara hemma
 
Till toppen av sidan