Missbruk

Aleris erbjuder den unge missbrukaren verktyg att bryta med sitt missbruk och står vid dennes sida i med- och motgång. Att hantera och förebygga återfall är en del av arbetet.

Att hantera återfall ser vi som en del av vårt uppdrag när det gäller missbruk och beroendeproblematik, eftersom vägen ur ett missbruk sällan är rak och enkel. Vi ser återfall som en väckarklocka för utvärdering av insatsen och för planering av nästa steg.

Kontinuitet

Här är närheten till uppdragsgivaren av stor betydelse för att kunna se helheten och behoven på kort och lång sikt. Beroende på återfallets omfattning finns det ett antal frågor att ställa sig; behövs avgiftning? Räcker öppenvård? vår erfarenhet – (som sammanfaller med aktuell forskning, se socialstyrelsens riktlinjer) är att öppenvård kan räcka långt. Om inte har vi i Aleris Målets regi olika boendeformer att erbjuda, även behandlingshem för en kortare timeout.

Vår ambition är att behålla relation och kontinuitet i behandlingsarbetet när det är möjligt eftersom vi vet att relation och kontinuitet har stor betydelse för behandlingsresultatet. I öppenvården kan vi vid behov vara behjälpliga med drogkontroller. I första hand samarbetar vi med närliggande beroendemottagningar och tillser då att ungdomen kommer till utsatta möten. Drogkontroller kan även utföras i verksamheten med UP-stickor. Dessa drogkontroller genomförs antingen på uppdrag av socialtjänst eller vid misstanke om drogpåverkan.

Metoder för missbruk

  • MI
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Haschprogrammet (HAP)

Vi har, på Aleris Lindalen, behandling genom 12-stegsprogrammet.

Metoder för återfallsprevention

Aleris Målet ser återfall som en del i tillfrisknandet och jobbar aktivt med försöka göra eventuella återfall så lindringa och korta som möjligt. Vi jobbar aktivt med återfallsprevention och kan också erbjuda strukturerade samtal med syfte att öka ungdomens färdigheter att hantera missbruk och beroende. Genom öppenhet och ärlighet skapas ett klimat och ett forum att samtala kring drogsug och eventuella återfall.

Samtalen fokuserar på följande:
  • Att hantera drogsug
  • Att lägga märke till varningssignaler
  • Att säga nej till erbjudande från vänner och bekantar
  • Att ta fram strategier för risksituationer
Till toppen av sidan