Öppenvård barn och familj

Öppenvård barn & familj
Aleris Barnvärket arbetar med spädbarn, barn, unga och deras familjer där samspelet i familjen behöver förbättras utifrån barnets behov. Vi verkar i barnets hemmiljö med både behandling och utredning för att förstärka det goda i barn och föräldrarelationen.

Aleris Barnvärket kompletterar socialtjänstens utredningsarbete och öppenvård, så att familjen kan bo kvar hemma och få stöd och vård i sin egen miljö istället för att tillfälligt flytta till en institution. Vårt mål är att stärka samspelet mellan barn och deras föräldrar så att barnet kan utveckla ett tryggt anknytningsmönster. En trygg anknytning är en förutsättning för en gynnsam utveckling hos barnet. Vårt arbete utgår från barnets behov av utvecklingsstöd och syftar till att stärka relationer och samspel mellan barn, tonåringar och deras föräldrar. Vårt mål är att undvika placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar.

Våra insatser är kraftfulla, kvalificerade och heltäckande. De är ett mer kostnadseffektivt alternativ till institutionsplacering och där kommuner och stadsdelar uttömt sina egna resurser.

Kompetenta föräldrar

Föräldraskap är allt annat än lätt och att alltid göra ”rätt” en omöjlighet. Vissa föräldrar har svårigheter att möta upp sitt barns behov av utvecklingsstöd. Det kan exempelvis bero på faktorer som psykisk ohälsa, missbruk eller en egen otrygg uppväxt.

Aleris Barnvärket arbetar för att ge dessa föräldrar goda förutsättningar att bli så pass kompetenta föräldrar som möjligt och därmed ges barnet möjlighet att bo kvar i hemmet med sina föräldrar. Arbetet utgår från barnets behov av utvecklingsstöd och vi har självklart barnets bästa som utgångspunkt.

Aleris Barnvärket erbjuder även blivande mödrar i riskzonen stöd och kunskap om små barns behov inför föräldraskapet samt/eller efter förlossningen. 

Samspelsbehandling

Vi erbjuder samspelsbehandling, enligt senaste forskning, där vi utgår från barnets behov av utvecklingsstöd och förälderns förmåga. En metod vi kan erbjuda är Marte meo, som används runt om i världen för att hjälpa och stödja bland annat föräldrar, lärare, personal inom barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatrin. Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala, känslomässiga och intellektuella utveckling.

Syftet med metoden är att stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos barnet. Samt att se egna möjligheter och att kunna svara utvecklingsfrämjande på barnets behov. Läs mer om Marte Meo-metoden på Svenska Marte Meo-föreningens webbplats.

Till toppen av sidan