Vad gör en förändring?

Aleris Vad gör en förändring?

Aleris Stöd och boende bjuder in till en temadag om relation, metod och riktlinjer den 6 maj i Stockholm!

En temadag om förändring

  • Hur vet vi vad som är verksamt i socialt förändringsarbete?

  • Vad säger expertisen och vad säger unga och vuxna själva?

  • Vad kan samhället göra för att öka innanförskapet?

Du får ut extra mycket av den här dagen om du är politiker eller jobbar inom socialtjänsten. Vi bjuder på kaffe och macka, temadagen är kostnadsfri.

Anmäl dig via mail till Isabel Andersson, affärsområdeschef Aleris Målet, Aleris Ensamkommande och Aleris Nåjden.

Välkommen önskar Aleris Stöd och boende Unga samt Aleris Stöd och boende Vuxna!

 

Med på dagen är;

Lena Hök

hållbarhetschef på Skandia och medförfattare till Utanförskapets pris – om förebyggande sociala investeringar för minskad ohälsa. Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig

Anders Bergmark

professor på Socialhögskolan i Stockholm om evidens, metoder och relationens betydelse i socialt förändringsarbete. Vilket stöd ger forskningen för att vissa metoder fungerar bättre än andra?

Anders Tengström

forskare, psykolog och delaktig i revideringen av "Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk, beroende och samsjuklighet" om risk och skyddsfaktorer för missbruk hos ungdomar och vilka behandlingsinsatser som har stöd av riktlinjerna.

Lisa Skogens och Ninive von Greiff

forskare Socialhögskolan Stockholm presenterar färsk forskning från vuxna och unga om hur de själva beskriver viktiga faktorer för positiv förändring.

Hålltider
8.30 - 9 Registrering och kaffe
9 - 10 Lena Hök
10.30 - 11 Fika
11 - 11.45 Anders Bergmark
13.15 - 14.30 Anders Tengström
14.30 - 15 Fika
15 - 16 Lisa Skogens och Ninive von Greiff
Till toppen av sidan