Stöd och boende för vuxna

Stöd och boende vuxna

Vad kan vi hjälpa dig med?

Aleris Stöd och boende för vuxna erbjuder behandling, boende, stöd och service till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättningen kan vara på grund av psykossjukdom, neuropsykiatrisk-, depressions-, ångest- eller självskadeproblematik som ibland kan vara i kombination med missbruk, så kallad samsjuklighet. Vi erbjuder även stöd och service för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Metod

Vi arbetar alltid med relationen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. Aleris evidensbaserade praktik syftar alltid till att göra den enskildes tillvaro och behandling begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta genom att vi utgår från den enskildes egna värderingar och önskemål, beprövade effektfulla metoder och medarbetarnas professionella erfarenheter. Vi följer alltid upp hur effektfulla våra metoder är och utvärderar i syfte att den enskilde alltid ska få den bästa insatsen.

Behandlingshem

Aleris behandlingshem erbjuder behandling, boende, stöd och rehabilitering. Vi arbetar utifrån olika kunskapsbaserade metoder som anpassas efter den enskildes behov. Många av våra insatser utgår från psykiatrisk rehabilitering och kognitiva metoder, t ex KBT (Kognitiv Beteende Terapi), Återfallsprevention, MI (Motiverande samtal), DBT (Dialektisk Beteende Terapi) och ESL (Ett Självständigt Liv).

Gruppboende och stödboende

Att kunna styra över sitt eget liv och leva som man själv önskar är självklart för många men inte för alla. Inom våra gruppbostäder hjälper vi människor med psykisk funktionsnedsättning att kunna leva sitt liv utifrån sina önskningar och behov. Vi arbetar utifrån psykiatrisk rehabilitering där återhämtning är i fokus. Återhämtning är en inifrån kommande, självvald process som ägs av individen själv.

LSS verksamhet

Inom våra LSS verksamheter arbetar vi utifrån att skapa individuella förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro. Detta genom att vi värnar om den enskildes integritet och självbestämmande.

Medarbetare

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs. Alla anställda har kollektivavtal och vi har en låg sjukfrånvaro på 3,5 % (2014).

Läs artikel i Framtidens Karriär Sjuksköterska om två av våra medarbetare på Aleris Friaborgs behandlingshem i Simrishamn och Gylleby i Sunne.

Till toppen av sidan