ADD

ADD
ADD är en funktionsnedsättning som upplevs på olika sätt för individen. På Aleris behandlingshem hjälper vi personer med ADD att hantera sina svårigheter genom struktur, personligt ansvar och konkreta mål.

ADD påminner mycket om ADHD fast utan problem att sitta still. Ibland är det tvärtom lite svårt att komma ur startblocken. Personer med ADD är ofta mycket lättdistraherade av yttre stimuli och har ofta svårt att följa instruktioner.

Det kan vara svårt att styra uppmärksamheten och man verkar ofta inte lyssna på vad som sägs, verkar drömmande. Att tappa bort saker som är nödvändiga för senare uppgifter eller aktiviteter är inte ovanligt och det kan vara svårt att organisera målinriktade aktiviteter. Man växlar ofta från en oavslutad aktivitet till en annan.

Funktionsutredning

På våra behandlingshem arbetar vi med Asperger, autism och ADD utifrån en funktionsutredning för att finna ut vad klienter med olika diagnoser kan behöva för stöd och hjälp.

Behandling

Funktionsutredningen görs av arbetsterapeut, KBT-terapeut och behandlingspersonal i samarbete med klienten. Den ligger till grund för genomförandeplanen och ett individuellt anpassat veckoschema, där tydlighet och struktur blir till hjälp i klientens vardag.

Genom strukturerade veckoscheman, ett förhållningssätt som bidrar till eget personligt ansvar och genom arbete mot konkreta mål, skapas tillsammans förutsättningar för att nå en bättre vardag.

Klienten får också möjlighet att delta i grupper utifrån sin specifika diagnos, för att hitta strategier till en hanterbar vardag. 

Till toppen av sidan