ADHD

På Aleris behandlingshem hjälper vi personer med ADHD att hantera sina svårigheter. Genom struktur, personligt ansvar och konkreta mål, skapar vi tillsammans förutsättningar för att nå en bättre vardag.

Att vara överaktiv, impulsiv och ha svårt för att styra sin uppmärksamhet är vanliga symptom på ADHD. Livet kan ibland upplevas som ett ostyrbart virrvarr. Men med rätt verktyg blir vardagen lättare att hantera.

Syns inte utanpå

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning som inte syns, men känns, och känns olika för olika personer. Beroende på vilka symptom man har och vilket stöd man fått under sin uppväxt kan ADHD vara lättare eller svårare att leva med. Varför man får ADHD vet man ännu inte riktigt. Troligtvis finns det flera olika förklaringar.

Det ena leder ofta till det andra

Att vara impulsiv, hyperaktv och/eller ha svårigheter med uppmärksamhet kan påverka många delar av livet. Barn med ADHD som inte får hjälp i tid riskerar att få svårigheter i skolan och kan få problem med att fungera socialt med andra. Som vuxen med ADHD löper man större risk än andra att drabbas av depression, ångest, missbruk, utmattningsreaktioner och relationsproblem. Att klara av ett arbete kan vara problematiskt, eller att leva i en relation, hantera sin ekonomi eller sina vardagssysslor.

Rätt verktyg

Att helt bli fri från de svårigheter som ADHD innebär är ovanligt, men med rätt verktyg kan man lära sig att hantera sin funktionsnedsättning. Att få hjälp med att strukturera vardagen eller att få hjälpmedel som stöd för minnet kan vara en väg till ett enklare liv med ADHD.

Barn och unga

För barn och unga med psykosociala svårigheter till följd av ADHD kan vi erbjuda hjälp i form av strukturerad öppenvård.

Till toppen av sidan