Ångest

På Aleris behandlingshem finns kompetent och erfaren personal för behandling av samsjuklighet där ångest är en del. Välkommen att kontakta något av våra behandlingshem.

Vid upplevelse av hot eller fara är ångest en naturlig reaktion. Ångest kan vara en positiv drivkraft som för oss framåt i livet. Men stark ångest, eller ångest under en längre tid kan ställa till med problem för oss. De flesta typer av ångest kan behandlas med god effekt.

Positiv ångest

Vi upplever ofta ångest som något negativt. Men egentligen är ångest en skyddsmekanism som vi bär med oss från långt tillbaka i historien. Att fly när något upplevs som hotande var för våra förfäder ofta en nyckel till överlevnad. I dagens mening kan ångest i positiv bemärkelse inte bara vara något som skyddar oss utan också en drivkraft som för oss i en viss riktning.

Negativ ångest

Till skillnad från andra varelser har vi människor förmåga att tänka på det som har hänt och det som skulle kunna hända. Det innebär att vi kan bli rädda för sådant som inte är här och nu. Vår otroliga hjärna kan alltså föreställa sig scenarier som ger stresspåslag och som upplevs som ångest.

Beroende på vilken typ av ångest det rör sig om kan den upplevas som alltifrån ängslan och oro till rädsla och panik. När ångesten blir alltför begränsande talar vi om sjuklig ångest som delas in i olika ångestsyndrom:

Inte bara ångest

Orsaken till ångest kan variera väldigt mycket. Annan psykisk ohälsa kan vara en orsak, biologiska faktorer eller påfrestningar i livet. En svår livssituation kan medföra stark ångest när man inte har verktyg att hantera det som livet medför.

Behandling

Det finns mycket man kan göra på egen hand för att minska ångesten. Att ändra sömnrutiner, nikotin- och alkoholvanor, att motionera eller träna avslappning är några metoder.

Då ångest är en del av en mer komplex psykisk problematik kan ett större helhetsgrepp vara nödvändigt. Det finns flera sätt att behandla ångest. En metod som visat sig vara framgångsrik är KBT (Kognitiv beteendeterapi).

Barn och unga

Inom vår strukturerade öppenvård för barn och unga erbjuder vi omfattande stödinsatser för unga med psykosociala problem. Vill du veta mer om hur vi behandlar ångest, välkommen att kontakta Aleris Ungplan.

Till toppen av sidan