Aspergers syndrom

På Aleris behandlingshem kan vi hjälpa dig som har Aspergers syndrom att hantera dina svårigheter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att du ska få en bra vardag.

Aspergers syndrom kännetecknas av svårigheter att förstå det sociala samspelet och avsikten bakom andra människors beteenden. Ofta tänker och uppfattar personer med Aspergers situationer på ett annorlunda sätt och kan därför lätt bli missförstådda eller uppfattas som ohyfsade.

En utmaning är att att klara av att anpassa sig till rutinförändringar. Förändringar överhuvudtaget kan vara väldigt svåra att hantera. För många kan det vara svårt att planera och få ihop vardagen. Olika tider ska passas, man kommer för sent och har inte insikt om att man irriterat andra. Ofta har man ett konkret tänkande vilket gör att det som sagts tolkas väldig bokstavligt.

Tecknen på Aspergers syndrom visar sig ofta under förskoletiden och blir ofta tydligare i skolåldern. Symtomen finns i någon form kvar genom hela livet men som vuxen har man ofta lärt sig strategier för att kompensera för en del av sina svårigheter.

Behandling

Från 18 års ålder kan du ta kontakt med (en psykiatrisk öppenvårdsmottagning) om du misstänker att du har Aspergers syndrom. Där kan du få individuell rådgivning och stöd.

På Aleris behandlingshem arbetar vi med Asperger/Autism/ADD utifrån en funktionsutredning i syfte att utröna vad klienter med olika diagnoser kan behöva för stöd och hjälp.

Funktionsutredningen görs av vår arbetsterapeut, KBT terapeut och behandlingspersonal i samarbete med klienten och ska ligga till grund för genomförandeplanen och ett individuellt anpassat veckoschema, där tydlighet och struktur ska vara till hjälp för klientens vardag.

Klienten ges möjlighet att delta i grupper utifrån specifik diagnos, för att få mer information om sin egen diagnos och finna strategier till en hanterbar vardag. 

Till toppen av sidan