Ätstörning

Ätstörning
Att bli fri från en ätstörning är möjligt men kräver ofta att man arbetar med tankar, känslor och beteende under lång tid. På Aleris erbjuder vi KBT-behandling som går ut på att kartlägga de faktorer som håller ätstörningen vid liv och sedan arbeta för att förändra dessa.

Att drabbas av ätstörning har inget att göra med hur mycket man väger. Ätstörningen sitter ofta i svårigheter att hantera känslor och ångest i kombination med kontrollbehov och en fixering av mat.

Att ständigt kämpa men sällan bli nöjd

En ätstörning innebär att förhållandet till mat och ätande har blivit ett problem. Tankarna fixeras kring vad man ska äta och när, eller på vad man inte ska äta. Synen på den egna personen och egna kroppen förändras så att man bli sträng och dömande mot sig själv.

Personer med ätstörning har ofta en föreställning om att om kan kontrollera sitt beteende i en viss riktning, äta på ett visst sätt för att bli smalare eller för att få större muskler, kommer man att bli nöjd med sig själv. Men sällan blir man nöjd, utan snarare besviken och arg.

När kroppen far illa

När man svälter sig eller hetsäter för att sedan göra sig av med maten, störs kroppens naturliga funktioner. Ofta får man ont i magen eller får andra magproblem, man blir trött och frusen, får sämre minne och svårare att koncentrera sig. Näringsbrist under en längre tid påverkar kroppen negativt och kan få allvarliga konsekvenser. Att drabbas av depression eller ångest är vanligt.

Olika diagnoser

Anorexia Nervosa

Personer som lider av Anorexi är underviktiga för vad som är normalt för ålder och kroppslängd och har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Uppfattningen avseende vikt eller form är förvrängd. I diagnosen ingår antingen självsvält och/eller hetsätning och självrensning.

Bulimi (Bulimia Nervosa)

Personer som lider av Bulimi har återkommande episoder av hetsätning. Man äter en större mängd mat under en begränsad tid. För att inte gå upp i vikt hittar man sätt att snabbare göra sig av med maten. Det kan vara i form av kräkningar, lavemang, läkemedel eller överdriven motion.

Ätstörning UNS

Personer som har en ätstörning utan klar definition, som inte kan förklaras av Anorexi eller Bulimi, men som har ätandeproblem får diagnosen Ätstörning UNS.

Aleris erbjuder behandling

Att bli fri från en ätstörning är möjligt men kräver ofta att man arbetar med tankar, känslor och beteende under lång tid. På Aleris erbjuder vi KBT (kognitiv beteendeterapi). Behandlingen går ut på att karlägga de faktorer som vidmakthåller ätstörningen och sedan arbeta för att förändra dessa.

På vårt behandlingshem i Sävsjö erbjuder vi även DBT (dialektisk beteendeterapi) för personer med ätstörning. DBT riktar sig främst mot personer med ett självdestruktivt beteende men behandlingen har också visat sig hjälpsam för personer med ätstörningsproblematik.

Till toppen av sidan