Bipolär sjukdom

Aleris behandlingshem tar emot dig som vill få hjälp att hantera en bipolär sjukdom. Vi erbjuder psykoterapi, psykopedagogik och grundlig läkemedelsgenomgång.

Svängningar i humöret har alla människor. Har man en bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det också kallas, är svängningarna så drastiska att de oftast blir funktionsnedsättande.

Aleris behandlingshem arbetar vi alltid utifrån individen och dennes behov. Man blir sällan helt fri från bipolär sjukdom men med hjälp av rätt verktyg kan svängningarna bli mindre turbulenta och lättare att hantera.

Aleris erbjuder hjälp till långsiktig självhjälp

Till Aleris behandlingshem kommer många personer för att få hjälp med bipolär sjukdom. Och vi vill framförallt hjälpa dig att hjälpa dig själv långsiktigt. Genom rätt verktyg och kunskap blir bipolär sjukdom lättare att leva med. 

Livet som en berg- och dalbana

Vad som är utmärkande för sjukdomen är att skov av maniska perioder med ovanlig eller extrem upprymdhet varvas med skov av depressiva perioder av nedstämdhet. Ibland förekommer maniska och depressiva symptom samtidigt vilket man då kallas för blandade skov. 

Att leva med extrema svängningar är påfrestande. Under maniska perioder ökar risken för bristande omdöme vilket kan vara förödande för såväl ekonomi som för sociala relationer. Vid depressiva perioder är självkänslan ofta låg och risken ökar för självmordsförsök.

Orsak till bipolär sjukdom

Varför vissa personer utvecklar bipolär sjukdom har flera förklaringar och ofta samverkar olika faktorer. En av de mest betydande orsakerna är ärftlig biologisk sårbarhet.

Med rätt verktyg blir bipolär sjukdom lättare att leva med

Skov kan utlösas av många faktorer. På Aleris hjälper dig att kartlägga vad som kan vara utlösande för just dina skov. Stress är en vanlig faktor, men även andra yttre och inre faktorer kan påverka. Genom att lära känna sin sjukdom kan man i tid bli uppmärksam på och möta utlösande så kallade "triggers" så att skoven förhindras. Genom att lära sig förhållningssätt och handlingsstrategier kan man också lättare hantera de tankar, känslor och impulser som följer med de maniska eller depressiva perioderna.

Att vara närstående

Att leva nära någon med bipolär sjukdom ställer andra krav på relationen än vanligt. Det kan vara svårt att planera, lång tid av sjukskrivning kan påverka ekonomin och att hitta sätt att förhålla sig till humörsvängningarna kan vara en utmaning. På Aleris arbetar vi alltid utifrån individen och dennes behov. Och i de fall det är en önskan även från den enskilde med bipolär sjukdom involverar vi gärna närstående i behandlingen. En engagerad nära person kan vara det bästa stödet när livet gungar som mest.

Till toppen av sidan