Borderline

Känslor som pendlar från tomhet och ängslighet till katastrof och övergivenhet är vanliga hos den som lider av borderline. Aleris behandlingshem erbjuder KBT och DBT, behandlingsmetoder som kan hjälpa personer med borderline.

Personlighetsstörning borderline kallas också emotionellt instabil personlighetsstörning och uppstår sen en konsekvens av både arv och miljö. Personer med känslomässig osäkerhet, impulsivitet eller som är ängsliga i grunden blir extra sårbara för negativa omständigheter. Att dessutom växa upp i en otrygg miljö kan orsaka uppkomst av personlighetsstörning borderline.

Komplicerade relationer

Personer med borderline har ofta komplicerade relationer till sin omgivning. Man har svårt att hantera separationer och bär på ständig rädsla för att bli övergiven. Förhållandet till andra människor kan pendla mellan beundran och nedvärdering.

En flykt från det som känns outhärdligt

Svårigheten att hantera känslor kan leda till självdestruktiva beteende och till flykt eller undvikande från sådant som upplevs obehagligt. På kort sikt kan dessa beteende fylla sitt syfte men på längre sikt får det konsekvensen att man inte lär sig att sätta ord på känslor eller hantera dessa på ett sätt som man själv styr över. 

Aleris erbjuder behandling

På flera av våra behandlingshem erbjuder vi KBT (Kognitiv beteendeterapi). KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster. 

Aleris behandlingshem i Sävsjö erbjuder vi DBT (Dialektisk beteendeterapi) en metod som i forskning visat sig särskilt effektiv för personer med borderline. DBT omfattar både individualterapi och färdighetsträning i grupp. 

Till toppen av sidan