Depression

Depression
På Aleris behandlingshem jobbar vi med depression långsiktigt. Det innebär att vi tillsammans med individen arbetar med verktyg som är förebyggande så att man inte ska behöva återfalla i depression igen.

Livet går upp och ner helt av sig självt. Men ibland går livet ner för mycket, för länge. Att drabbas av depression någon gång under sin livstid är vanligt. Depression kan komma utan tydlig orsak men kan också vara en följd av andra påfrestningar i livet. 

Symtom

Symtom på depression kan vara nedstämdhet under en längre tid, ångest utan tydlig orsak, trötthet, sömnsvårigheter eller minskad aptit. Hur en depression upplevs eller vilka symtom den har är olika från person till person.

Orsak

En depression går inte alltid att härleda till något särskilt i livet. Ibland är det som om depressionen bara kommer. Men en del människor har en ökad sårbarhet och en ökad risk för att drabbas av depression. Det kan vara biologiska faktorer som styr, eller bero på svåra upplevelser tidigare i livet.

Om man lever i en situation med särskilda påfrestningar kan också det vara orsak till att en depression utlöses. Man kan vara drabbad av långvarig smärta, sorg, sociala problem, eller annan psykisk ohälsa. Har man en gång varit deprimerad är det större risk för att man blir det igen.

Inte bara deprimerad

På Aleris möter vi många människor som genomgått svåra påfrestningar, som ofta har annan psykisk ohälsa eller andra utmaningar med sig i livet. Många har samsjuklighet där depression är en del.

Behandling och samsjuklighet

Beroende på hur depressionen är, finns olika alternativ till behandling såsom psykoterapi med KBT, eller behandling med läkemedel. Utifrån individ och samverkan med andra sociala eller psykiska problem behöver behandlingen anpassas för att ge bäst effekt. 

På Aleris behandlar vi långsiktigt

På våra behandlingshem är vi vana vid att hantera och behandla samsjuklighet. Vi behandlar depression långsiktigt, vilket innebär att vi tillsammans med individen arbetar med verktyg som är förebyggande för att inte återfalla i depression igen.

Välkommen att kontakta våra behandlingshem för mer information!
Till toppen av sidan