KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT är en terapiform som baserar sig på vetenskaplig grund och som är effektiv för psykiska problem såsom ångest, depression och ätstörningar. På Aleris erbjuder vi KBT på flera av våra behandlingshem.

Att agera på en stark känsla är ett djupt rotat mänskligt fenomen. Upplever vi rädsla vill vi gärna fly, upplever vi positiva känslor vill vi ofta ha mer. Detta är en del av att vara människa men kan också ibland ställa till problem för oss.

Hur vi fungerar

KBT grundar sig på inlärningsteori som hjälper oss att förstå mänskligt fungerande. Och ibland behöver vi titta lite extra på hur vi fungerar, på varför vi gör som vi gör, särskilt när det är något i vårt beteende som inte riktigt är funktionellt för oss.

Tanke, känsla och handling - det hänger ihop

På Aleris erbjuder vi KBT bl a på flera av våra behandlingshem. Här jobbar våra duktiga terapeuter med klienter enskilt eller i grupp. I ett gemensamt arbete arbetar man med att kartlägga klientens känslor, tankar och beteende. Man undersöker vad som fungerar bra och vad som kan vara orsak till att klienten upplever problem i sin vardag.

Genom att klienten bättre förstår hur han eller hon fungerar skapas möjlighet till förändring. Tillsammans sätter man upp mål och arbetar med förändring i riktning mot vad klienten vill uppnå.

Vetenskapligt beprövad

KBT har i forskning visat sig fungera för flera psykiska problem, bland annat ångest, depression, affektiva störningar, ätstörningar, psykosomatiska störningar, psykoser, personlighetsstörningar och missbruksproblematik.

Att komma till Aleris

Vi erbjuder KBT genom våra behandlingshem. Välkommen att kontakta oss!

Till toppen av sidan