Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning, inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Det går inte att bota en utvecklingsstörning, men man kan hitta sätt som gör det lättare att leva.

Att ha en utvecklingsstörning innebär att man har svårt att tänka abstrakt och att komma ihåg saker. Det tar längre tid att lära sig och att förstå olika saker. Däremot har man samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka känslor på.

Vad beror utvecklingsstörning på?

En utvecklingsstörning kan uppstå av många olika orsaker som kan vara svåra att avgöra.

Här är några tänkbara orsaker:  
  • Ärftlighet
  • Orsaker under fostertiden
  • Skador under och efter förlossningen
  • Svält och understimulans

Olika tecken på utvecklingsstörning

En utvecklingsstörning innebär att man har nedsatt intelligens, och dessutom nedsatt förmåga inom minst två av följande tre områden:

  • Teoretisk förmåga, det vill säga hur man kan lära sig att läsa, skriva, räkna och annat som man tränar i skolan 
  • Social förmåga, hur man till exempel kan umgås med andra 
  • Praktisk förmåga, hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet, som till exempel att äta, tvätta sig, klä sig och städa 

Lindrig utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning brukar delas in i lindrig, måttlig och svår. En lindrig utvecklingsstörning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs högre krav på barnen. Som vuxen kan man t.ex. läsa texter som är skrivna på ett enkelt språk. Man förstår pengar, men kan ändå ha svårt att räkna ut vad de ska räcka till.

Om man är vuxen och har en utvecklingsstörning

Behoven kan variera. Om man har en lindrig utvecklingsstörning kan man ofta flytta hemifrån och bo i en gruppbostad eller i egen bostad. Personligt stöd, hjälpmedel och anpassad miljö är viktigt för att man ska kunna ha ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser, gör att man kan förbättra vad man kan och hur man kan vara delaktig inom olika områden.

Till toppen av sidan