Missbruk

Att återfå kontrollen över sitt eget liv när man befinner sig i ett missbruk är en svår utmaning för de flesta. På Aleris har vi lång erfarenhet av att hjälpa människor med missbruksproblematik till ett liv utan droger och alkohol.

Att tappa kontrollen

Att lida av ett missbruk innebär att inte längre ha kontroll. Ett ständigt återkommande sug efter alkohol eller droger påverkar livet på ett sätt så att det man en gång tyckte var viktigt, familj, vänner och fritidsaktiviteter, får mindre utrymme. Istället ökar ofta missbruket i takt med toleransnivå och abstinens. Att sluta på egen hand blir allt svårare och de sociala konsekvenserna kan vara förödande.

Missbruk och beroende

Man skiljer på beroende och missbruk. Beroende är en noga definierad diagnos som innehåller medicinska, psykologiska och sociala delar, medan missbruk är vagare och inriktar sig mer på de sociala konsekvenserna av droganvändningen. Oavsett om det handlar om missbruk eller beroende är det personliga lidandet ofta omfattande.

Aleris har lång erfarenhet av behandling

Till våra behandlingshem kommer personer med olika typer av beroende såsom alkohol- och läkemedelsberoende eller missbruk av droger och dopingpreparat. Alla våra behandlingsmetoder grundar sig i beteendeförändring i enlighet med de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling. Vi erbjuder bland annat KBT (kognitiv beteendeterpi), återfallsprevention, ångestskola, sömnskola, grupper för ADHD och ESL (ett självständigt liv).

Ett liv som du vill leva

Att få mer utrymme för det som är värdefullt i livet och att känna att man själv håller i rodret är för många en frihet. På Aleris arbetar vi utifrån dina behov och önskningar.

Välkommen att kontakta oss!
Till toppen av sidan