Tvångssyndrom (OCD)

OCD- Tvångssyndrom
Aleris har lång erfarenhet av behandling av tvångssyndrom. Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Avgörande för rehabiliteringen är att den enskilda personen själv väljer sitt mål, utifrån sina egna och omgivningens förutsättningar.

Tvångssyndrom är en vanlig funktionsnedsättning som vanligen består av både tvångstankar och tvångshandlingar. Det är en sjukdom som drabbar ca 2 % av befolkningen. Sjukdomen kallas också OCD som står för Obsessive-Compulsive Disorder.

Symtom

Tvångstankar är återkommande och ihållande tankar eller impulser som orsakar stark ångest, äckel eller obehag.

Exempel på en tvångstanke kan vara:
  • tänk om jag blir smittad av någon farlig sjukdom och dör
  • tankar om att skada någon
  • rädsla att någon närstående ska dö

Tvångshandlingar är handlingar som den drabbade gör för att minska eller förhindra en fruktad händelse.

Exempel på en tvångshandling kan vara:
  • upprepade gånger kontrollera att spisplattan är avstängd innan man går ut
  • ritualer av att tvätta sig i flera timmar 
  • ordna saker på ett visst sätt 

Begränsande

En person med tvångssyndrom (OCD) lever ett liv med starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen. Detta gör att livet blir mycket begränsat.

Behandling

Det är ett viktigt steg att förstå att de störande tankarna, känslorna och handlingarna är ett problem. Att det har ett namn och att man inte är ensam om att ha det.

En KBT-behandling av OCD börjar med att klient och terapeut tillsammans gör en beteendeanalys av vilka situationer som utlöser klientens tvångssyndrom. Behandlingen handlar därefter om att den drabbade ska utsätta sig för det som känns skrämmande utan att utföra några säkerhetsbeteenden eller undvikanden. Dessa säkerhetsbeteenden är handlingar som på kort sikt dämpar ångesten men på lång sikt bidrar till att ångesten finns kvar.

Denna metod kallas "exponering med responsprevention". Genom att utsätta sig för de skrämmande situationerna och samtidigt stå emot impulserna att utföra dessa olika säkerhetsbeteenden kommer klienten att märka att ångesten automatiskt klingar av och situationen kommer inte att kännas lika skrämmande nästa gång.

Aleris har lång erfarenhet

Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. All rehabilitering måste ta sin utgångspunkt i personens egen vilja och önskan till förändring. Det är avgörande för rehabiliteringen att den enskilda personen själv väljer sitt mål, utifrån sina egna och omgivningens förutsättningar.

Till toppen av sidan