Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD

PTSD- Posttrautmatiskt stressyndrom
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en vanligt förekommande reaktion på traumatiska händelser. Aleris har lång behandlingserfarenhet av detta. Fokus ligger på återhämtning, som är en individuell process. Ingen kan återhämta någon annan, men ett professionellt stöd kan bidra mycket till processen.

Många olika upplevelser kan leda till PTSD; t.ex att vara med om en bilolycka, bli våldtagen, fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande. Katastrofer av olika slag kan också leda till PTSD.

Symtom

Personer med PTSD har tre huvudtyper av problem eller symtom:
  1. Återupplevande av trauma. Påträngande minnen, mardrömmar och s.k. "flashbacks" gör att det känns som om man återupplever traumat på nytt. Minnena återkommer ofta när man upplever något som påminner om händelsen.
  2. Undvikande. Eftersom det är upprörande att minnas försöker personer med PTSD att inte tänka på tidigare händelser. De håller sig också undan från människor, platser och saker som frambringar minnen. Likgiltighet och främlingskap är vanliga känslor gentemot andra människor. Vissa söker sig till alkohol och droger för att dämpa obehaget.
  3. Fysisk stress. Detta kan innebära att man kan få sömnproblem, är lättirriterad och arg hela tiden, har svårt med koncentrationen och känner sig spänd och vaksam.

Vad är orsakerna till PTSD?

När människor upplevt ett trauma, kopplas minnena av det som hänt till vad de såg, hörde, luktade och kände under händelsen. Senare kan liknande syner, ljud, lukter eller andra sinnesintryck göra att minnena och känslorna kommer tillbaka. En annan anledning till att minnena kommer tillbaka är att människor har ett behov av att skapa mening av och förstå det som hänt.

Traumatiska händelser gör ofta att man börjar ifrågasätta det man tidigare trott – t ex att världen generellt är ganska trygg och hemska saker inte kommer att hända mig. För att förstå traumat behöver man tänka på det. Men att tänka på traumat gör att minnena och känslorna kommer tillbaka och därför försöker man inte tänka på det. Istället för att hitta förståelse och frid hamnar man ofta i en ond cirkel av att växla mellan att minnas och försöka glömma.

Hur utvecklas PTSD?

De flesta upplever sina första symtom på PTSD en kort tid efter att traumat har inträffat. För ungefär hälften av dessa personer minskar symtomen av sig självt inom tre månader. För andra kvarstår symtomen i åratal. Vissa personer får inga symtom på PTSD förrän flera år efter händelsen.

Behandling

Behandling med KBT, Kognitiv Beteendeterapi för PTSD består av tre steg:
  1. Först kommer terapeuten lära dig hantera de känslor och spänningar som minnena för med sig, till exempel genom avslappningstekniker.
  2. Som ett andra steg kommer terapeuten hjälpa dig att möta minnena. Du blir guidad i att återberätta historien om vad som hände. Ju mer du gör detta desto mindre upprörande kommer minnena att bli och ju mer kommer du kunna finna en känsla av frid.
  3. Som ett tredje och sista steg kommer terapeuten lära dig sätt att ändra negativa tankegångar och finna nya vägar att hantera problem i livet.

Flera studier som bl a omfattat krigsveteraner, våldtäktsoffer samt personer utsatta för överfall och andra trauman har visat att KBT hjälper offren att må bättre.

Hur lång tid tar terapin?

Hur länge en behandling för PTSD pågår är mycket individuellt. Det beror på hur många och hur allvarliga trauman du har upplevt, hur allvarliga symtomen är samt hur många andra problem du har i livet. För personer som varit med om en enda traumatisk händelse brukar 12-20 sessioner räcka. De flesta är 45 till 60 minuter men vissa kan vara upp till 90 minuter.

Hjälper mediciner?

Endast medicinering är oftast inte tillräckligt för att behandla PTSD. Däremot kan mediciner hjälpa i kombination med terapi. Din läkare kan föreslå vilken medicin som skulle passa bäst för dig.

Vad förväntas av dig som patient?

Det är bäst att inte påbörja behandling för PTSD om du missbrukar droger eller genomgår en stor kris i livet. Din terapeut kan hjälpa dig att hantera dessa problem först och sedan hjälpa dig med dina PTSD-symtom. Förutom detta behöver du vara villig prova terapi och att varje vecka ägna tid till att praktisera/öva det du lärt dig.

Aleris

Vi på Aleris har lång behandlingserfarenhet.

All rehabilitering måste ta sin utgångspunkt i personens egen vilja och önskan till förändring. Det är avgörande för rehabiliteringen att den enskilda personen själv väljer sitt mål, utifrån sina egna och omgivningens förutsättningar. Målet är att den enskilde ska kunna leva sitt liv i den miljö han/hon själv har valt, med högsta möjliga grad av självständighet, delaktighet och tillfredsställelse.

Fokus ligger på återhämtning, som är en individuell process. Ingen kan återhämta någon annan, men ett professionellt stöd kan bidra mycket till processen.

Till toppen av sidan