Personlighetsstörning

Om den sociala uppväxten rubbas t.ex. genom en biologisk, psykologisk och/ eller socialt negativ händelse kan personlighetsstörning uppkomma. På Aleris behandlingshem erbjuder vi strukturerad behandling som är fokuserad på sociala stödinsatser.

Alla människor har personligheter och olika karaktäristiska drag i sin personlighet. I personligheten formar man också hur man tar in yttre information, såsom minnet, att läsa av affekter, bearbeta information och sedan hur man handlar.

Symtom

En person som har personlighetsstörning avviker på något eller flera sätt från de "vanliga" beteendena i samhället. Detta kan yttra sig till exempel genom att man tänker annorlunda, har svårt för att förstå andras känslor, har problem med sina egna affekter, problem med impulskontroll och att samspela socialt med andra människor. En del får kraftiga vredesutbrott. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.

Orsak

Man kan i efterhand se att flera av dem som lever med personlighetsstörningar har haft symtom på detta i barnåren men också upplevt socialt dysfunktionell relation. Emotionellt instabil personlighetsstörning är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter.

Aleris erbjuder behandling

På våra behandlingshem erbjuder vi strukturerad behandling som är fokuserad på sociala stödinsatser. Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt och all rehabilitering måste ta sin utgångspunkt i personens egen vilja och önskan till förändring.

Tillsammans fokuserar vi på det friska och beslutar i vilken ordning vi skall arbeta med vilka mål. När målen för den enskilda individen är fastställda arbetar vi fram vilka insatser som skall utformas till vilket mål.

Till toppen av sidan