Pyromani

Pyromani
Pyromani är en impulskontrollstörning som kännetecknas av att en person upprepade gånger tänder eld på saker. Inom Aleris kan vi erbjuda samtalsbehandling samtidigt som vi erbjuder bra struktur och stöd i vardagen.

Impulsen är förknippad med en "kick" och lättnadskänsla då man har givit vika för den.

Symtom

Personen har vanligen ett påfallande intresse för eld och bränder och ibland också brandrelaterade företeelser samt objekt som exempelvis brandbilar och brandsläckning. Att orsaka bränder är vid pyromani en impuls som inte kan kontrolleras, ett slags beroende. Personen är medveten om vad den gör. Pyromaner känner en stark känslomässig spänning som lindras genom anläggande av eldsvådor.

Till skillnad från vid uppförandestörning har dessa personer ofta inte någon annan kriminell belastning och visar heller ingen aggressivitet. Ofta uppkommer ångest och ånger efter att man tänt eld på saker, detta ingår i sjukdomsbilden, men är inget belägg för att beteendet upphör.

Behandling

Pyromani är ett svårbehandlat tillstånd och några speciella behandlingsmetoder enbart för pyromani finns inte idag. Ofta avtar beteendet med stigande ålder. Det är viktigt att skapa en god struktur och omvårdad runt personen. Beteendeintervention kan vara en möjlig väg för att få pyromanen att minska sitt tvångsmässig beteende och tillägg av läkemedel kan vara ett alternativ.

Varför Aleris

Inom Aleris kan vi erbjuda samtalsbehandling samtidigt som vi erbjuder bra struktur och stöd i vardagen. Vi erbjuder manualbaserade behandlingsinsatser för att personen ska lära sig hantera sina impulser och kontroll över sitt beteende.

Till toppen av sidan