Schizofreni

Schizofreni
Vi har lång erfarenhet av behandling vid schizofreni. Tillsammans med den enskilde arbetar vi med behandling, struktur och stöd i att få en fungerande vardag och bryta negativa handlingsmönster.

Den som har schizofreni visar psykossymtom. Det kan vara hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning.

Varför man insjuknar i Schizofreni vet man inte, men vi vet att den största riskfaktorn är ärftlighet och att sjukdomen framförallt drabbar yngre personer mellan 18 och 35 år. Schizofreni påverkas även av olika miljöfaktorer och kan även utlösas om man drabbas av stora påfrestningar i livet.

Symtom/varningstecken

Symtom och varningstecken på Schizofreni är väldigt individuella men kan vara att:
  • Man inte känner igen sig själv 
  • Man drar sig undan från släkt och vänner
  • Förändrad verklighetsuppfattning 
  • Sömnsvårigheter 
  • Hör röster som ingen annan hör 
  • Är labil i humöret 
  • Slarvar med hygienen
  • Får ångest
  • Får syn/lukt och hörselhallucinationer 
  • Blir mer insjunken i sig själv 

Behandling

En person som insjuknar i schizofreni bör få effektiv behandling så snabbt som möjligt. Det finns ingen behandling som helt kan bota schizofreni men man kan behandla för att lindra symtomen och för att förebygga återfall. Behandling består av flera olika delar, bland annat mediciner och psykologiskt stöd. Den som insjuknar i psykos behöver en regelbunden och tät kontakt med vårdpersonal, särskilt under den första tiden.

Varför Aleris?

Vi har lång erfarenhet av behandling vid schizofreni. Tillsammans med den enskilde arbetar vi med behandling, struktur och stöd i att få en fungerande vardag och bryta negativa handlingsmönster. Vi använder manualbaserade program i behandlingsarbetet och gör noggranna kartläggningar innan start av behandling samt uppföljningar under hela behandlingstiden.

Till toppen av sidan