Självskadebeteende

Självskadebeteende
Att skada sig själv är ett tecken på att man inte mår bra. Det kan vara ett sätt att hantera ångest, depression och känslor som är svåra att bära. På Aleris erbjuder vi behandling som gör det möjligt för dig att leva ett liv efter dina önskningar och behov.

Ett sätt att hantera svåra känslor

När vi människor upplever svåra känslor är det naturligt att försöka hantera dem så de blir mindre smärtsamma. Att skada sig själv, genom att t ex skära sig, kan kännas bra för stunden men är destruktivt på längre sikt.

Anledningen till att man skadar sig själv är sällan att man vill dö, utan snarare ett sätt att hantera inre smärta, få kontroll, eller ett sätt att få omgivningen uppmärksam på den sorg eller hopplöshet man upplever.

Aleris erbjuder behandling

På vårt behandlingshem Strandhagen i Sävsjö, erbjuder vi DBT (dialektisk beteendeterapi) en metod som i forskning visat sig effektiv för självskadebeteende. DBT är en mycket strukturerad behandlingsmetod där klienten tillsammans med en DBT-terapeut skaffar sig kunskap om klientens självskadebeteende utifrån tanke, känsla och handling.

Tillsammans tar man fram handlingsstrategier för att klienten på ett mer funktionellt sätt ska kunna hantera sina känslor och tankar och därmed styra sitt beteende i önskad riktning. I DBT ingår färdighetsträning i grupp, individualterapi och telefonstöd från klientens terapeut 24 timmar om dygnet.

Välkommen att kontakta oss!
Till toppen av sidan