Frågor och svar

Frågor och svar

Vilka boenden har ni?

Aleris har flera behandlingshem som erbjuder behandling för personer med psykisk ohälsa eller psykisk ohälsa i kombination med missbruk så kallad samsjuklighet. Vi finns på flera olika ställen i Sverige och har lite olika inriktningar på våra sju olika behandlingshem.

Aleris driver även socialpsykiatriska och LSS-boenden åt vissa kommuner. Till dem har kommunens invånare möjlighet att ansöka om att få komma till.

Hur kommer man till ett behandlingshem?

För att komma till oss är det viktigt att man planerar detta tillsammans med sin socialsekreterare, vuxenhandläggare, kurator eller annan person man har kontakt med inom socialtjänsten eller psykiatrin. Man kan ansöka om behandlingshem och då lämna eget önskemål om vart man vill åka.

Många gånger vill kommunen prova med öppenvård på hemmaplan innan de beviljar vistelse på behandlingshem. Om detta inte fungerar eller man redan provat men inte fått önskat resultat kan det bli aktuellt med placering på behandlingshem. Om man inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det bara att vända sig till sitt kommunkontor så kan de hjälpa till med hur man får kontakt med en handläggare.

Kan man komma akut till er?

Man kan komma akut till oss men vi vill gärna ha ett möte innan. Alla är välkomna till oss på ett studiebesök och kan man inte det så kommer vi och besöker personen och berättar om verksamheten. Anledningen till att vi alltid vill träffa personen innan man kommer till behandlingshemmet är att vi ska säkerställa att vi är rätt ställe och kan erbjuda personen rätt behandlingsinsatser.

Kan man betala själv och få behandling hos er?

Man kan betala privat men vi rekommenderar att man alltid har en gemensam planering med socialtjänsten eller psykiatrin i sin hemkommun. Detta eftersom det alltid är bra att ha en långsiktig planering då tanken är en kortare period på behandlingshem följt av eftervård på hemmaplan.

Om man inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det bara att vända sig till sitt kommunkontor så kan de hjälpa till med hur man får kontakt med en handläggare.

Har ni kö till era behandlingshem?

Vi försöker att alltid kunna erbjuda en plats om en person är motiverad att genomgå en behandling. Vi har i perioder fullt på våra enheter men då försöker vi alltid hitta en lösning tillsammans med personen samt denna hemkommun eller psykiatrisk enhet.

Får man ha mediciner på era behandlingshem?

På flera av våra behandlingshem kan man fortsätta den eventuella medicinering som man har. På några enheter där vi erbjuder behandling för missbruk finns restriktioner, främst medicinering med benso preparat. För att vara säker är det bästa att kontrollera med varje enhet innan placering.

Vilka symtom kan ni behandla?

Vi finns på flera olika ställen i Sverige och har lite olika inriktningar på våra sju olika behandlingshem. För att få en överblick, och läsa mer om vad vi erbjuda för behandlingar, kan du gå in på Vi erbjuder/Psykisk hälsa vuxna, eller Vi erbjuder/Stöd och boende unga.

Till toppen av sidan