Närstående

Psykisk ohälsa och sjukdom drabbar hela familjen, precis som andra allvarliga sjukdomar. Många närstående upplever att de inte får tillräckligt bra stöd för att hantera situationen.

Tidigare har många närstående till och med upplevt att de motarbetats av vården och i värsta fall setts som orsaken till sina barns svårigheter. Vår erfarenhet är att de närstående gör så mycket de kan för sina drabbade barn, syskon, föräldrar eller makar. 

Närstående drabbas också

Det är alltför vanligt att närstående själva drabbas av psykisk ohälsa, trötthet och depression i sin strävan att hjälpa till där samhällets stöd inte räcker. En undersökning visar att nästan fyra av tio närstående (i studien) vårdar sin psykiskt funktionshindrade familjemedlem mer än 40 timmar i veckan.

Avgörande kraft

Många närstående känner skuld, rädsla, vrede, frustration och sorg. Samtidigt vet vi att närstående är en avgörande kraft när det gäller återhämtning. De står ofta för kontinuitet, känslomässigt och materiellt stöd och bidrar med insikt och symtomlindring.

Stöd från omgivningen

Föräldrar och syskon ska betraktas som en resurs när det gäller rehabilitering och en hållbar framtid. För att närstående skall kunna vara denna resurs kan det ibland krävas hjälp och stöd från omgivningen. Att erbjuda strukturerat stöd är också till stor hjälp för den familjemedlem som är sjuk eller funktionshindrad.

Till toppen av sidan