Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering handlar om att återfå och utveckla färdigheter och förmågor. Det är en av flera insatser till personer med psykiska funktionshinder, vid sidan av t ex medicinsk och psykologisk behandling.

Men här finns också en viktig dimension som handlar om människosyn och värdegrund – genom psykiatrisk rehabilitering återförs frihet, ansvar och makt till den person som drabbats av en psykisk ohälsa.

Återhämtning

Målet är att den enskilde ska kunna leva sitt liv i den miljö han/hon själv har valt, med högsta möjliga grad av självständighet, delaktighet och tillfredsställelse. Fokus ligger på återhämtning, som är en individuell process. Ingen kan återhämta någon annan, men ett professionellt stöd kan bidra mycket till processen.

Grundläggande principer

Det finns en mängd olika modeller för psykiatrisk rehabilitering. Vi utgår från grundläggande principer och använder en tydlig metod för att garantera att vi arbetar på ett sätt som gör återhämtning möjlig för våra klienter.

Till toppen av sidan