Sysselsättningsverksamhet

Sysselsättning
Att vara en del av ett sammanhang och uppleva en meningsfull dag har positiv inverkan på vårt psykiska välbefinnande. På Aleris kan vi erbjuda dig med psykisk funktionsnedsättning en sysselsättning anpassad efter dina behov.

Ett värdefullt sammanhang

En givande sysselsättning kan för många människor med psykisk funktionsnedsättning vara ett sätt att hitta motivation, struktur på dagen och inte minst, bygga värdefulla relationer för livet. Att få vara en del av ett sammanhang där man får känna sig behövd och får utvecklas efter sina behov är något vi inom Aleris kan erbjuda.

Aleris Sysselsättningsverksamhet

Aleris sysselsättningsverksamhet är en individuell stödinsats som utgår från individens behov och förutsättningar. Vi erbjuder kurser/studiecirklar, caféverksamhet, hantverksverksamhet och arbetsinsatser med anpassade krav.

Kontaktperson och genomförandeplan

Varje brukare får en kontaktperson som tillsammans med den enskilde upprättar en genomförandeplan. Planen beskriver de mål man tillsammans kommit överens om och hur vägen dit ska se ut, vilka insatser ska utföras. Genomförandeplanen följs regelbundet upp och kontaktperson och brukare stämmer av om man är på rätt spår eller om något ska justeras för att nålen ska kunna nås.

Att komma till Aleris sysselsättningsverksamhet

Beslut om sysselsättning beviljas av kommunens handläggare.

Till toppen av sidan