Skip to Content

Närakut

Till Aleris Närakuter i Nacka och Uppsala samt Ortopedakuten I Uppsala vänder du dig för lättare akuta besvär, alltifrån infektioner till sårskador och akuta ortopediska skador på armar och ben. 

Vi prioriterar efter sjukdomstillstånd vilket kan innebära att det blir väntetider för dig som inte är allvarligt sjuk. Du kan i vissa fall bli hänvisad till din hälsocentral nästkommande vardag. Är du osäker på om eller var du ska söka vård, ring Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.

Vid livshotande skador ring alltid 112.


Back to top