Är du orolig och tänker mycket på coronavirus?

Att känna oro vid hot om fara eller betydande livsomställningar är i de flesta situationer en fullkomligt rimlig reaktion. Samtidigt finns det en risk att oron kan ta alldeles för mycket tid och energi i anspråk, särskilt då en upplever sig ha låg kontroll över sin situation. Här är 3 tips från Aleris Smärt- och Stresscenter Nacka när oron tar över:

Vuxna_25.jpg