Skip to Content

Yrkesdykarundersökning

Yrkesdykarundersökning omfattar:

  • Urinprov
  • Blodprov (Hb, blodfetter, om så erfordras)
  • Arbets-EKG, om så erfordras
  • Hjärt-lungröntgen, om så erfordras
  • Läkarundersökning utförd av dykarläkare

Vi är godkända att genomföra hälsoundersökningar för yrkesdykare/tungdykare på oljeplattformar i Norge.

 


Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Wille Bergöö

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Peter Ullström

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare


Back to top