Skip to Content

EASA FCL klass 1Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Lise-lotte Yregård

Dykläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Aleris Fysiologlab, Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Gysberg Van Setten

Specialist i ögonsjukdomar

Kolja Gilli

Flygläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum


Back to top