Skip to Content

EASA FCL klass 1

EASA FCL Klass 1 för trafikflygare

Obs! Fr o m 30 januari 2019 kommer regelverket för EASA kl 1 att förändras. Det innebär att undersökningsrutinen också kommer att förändras. För att erhålla ett EASA kl 1 förstagångsintyg kommer man att förutom nedanstående undersökningar också behöva genomgå bedömning av psykisk hälsa och drogtester. Genom detta kommer handläggningstiden för att erhålla ett Medical avsevärt att förlängas till 4-8 veckor efter undersökningstillfället. 

För att identifiera sig vid undersökningen krävs körkort, pass eller nationellt id.

 

EASA klass 1 förstagångsundersökning omfattar:

 • ögonundersökning inkl färgsinnesundersökning utförd av specialist
 • öron-näsa-halsundersökning inkl hörselprov utförd av specialist
 • vilo-EKG
 • spirometri
 • blodprov (Hb-värde, blodfetter)
 • urinprov
 • läkarundersökning utförd av Flygläkare

 

EASA klass 1 förnyelsesundersökning omfattar:

 • vilo-EKG, om så erfordras
 • blodprov (Hb-värde, blodfetter, om så erfordras)
 • urinprov
 • syntest
 • läkarundersökning utförd av Flygläkare
 • hörselprov, om så erfordras

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Wille Bergöö

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Peter Ullström

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare


Back to top