Skip to Content

Hälsoundersökning med arbets-EKG

Denna undersökning inleds med sjuksköterskebesök och hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att påverka sin hälsa. Kontroll av vikt, midjemått, syn, blodtryck och arbets-EKG som ger en bild av den fysiska prestationsförmågan. Uppföljning av prover och testresultat av specialistläkare.
Ring oss gärna för att diskutera dig själv, ditt företag eller för att boka en tid på mottagningen.

Detta gör vi i hälsoundersökning med arbets-EKG

Det inledande sjuksköterskebesöket tar ca 60 min och omfattar

 • Hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att få påverka sin hälsa
 • Kontroll av vikt, midjemått, syn och blodtryck
 • Maximalt arbetsprov med EKG som ger svar på hjärtats reaktion vid fysisk anstängning. Det ger även en bild av den fysiska prestationsförmågan. I Umeå även vilo-EKG.
 • Provtagning
  Läs mer om proverna.(pdf)  Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Se valbara tillägg nedan.

Uppföljande läkarundersökning till specialistläkare inom kardiologi eller allmänmedicin för genomgång av alla genomförda test- och provresultat

Pris 3 500 kr

Valbara tillägg i kombination med Förebyggande hälsoundersökning med arbets-EKG:

Göteborg:

 • PSA-prov (prostata screening) för män >50 år
 • F-Hb (screening blod i avföringen) för män och kvinnor > 50 år

Umeå:

 • Ultraljud-hjärta (undersökning av hjärtats funktion), kontakta oss för prisuppgift
 • Långtids-EKG (undersökning om rytmrubbning i hjärtat tex förmaksflimmer), kontakta oss för prisuppgift
 • PSA-prov (prostata screening) för män >40 år, pris 300 kr
  Läs Socialstyrelsens informationsbroschyr ”Om PSA-prov” i förväg om du ska ta detta prov.
 •  F-Hb (screening av blod i avföringen), pris 200 kr
 • Spirometri (lungfunktionsundersökning), pris 2500 kr
 • Helkropps MR-undersökning (undersökning är utformad för att hitta sjukdomar tidigt stadium), kontakta oss för prisuppgift
 • Hudscreening för att upptäcka hudförändringar, pris 1195 kr
 • Kostrådgivning, kontakta oss för prisuppgift 

 

 Anna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Kristian Roos

Kristian Roos

Specialistläkare Öron Näsa Hals

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Agata Bohlin

Agata Bohlin

Specialist i hudsjukdomar

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Överläkare Psykiatri

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Elisabeth Ingelhammar

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Sven Olof Strömblad

Specialistläkare i internmedicin och kardiologi

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård AxesshusetBack to top