Skip to Content

Medicinsk hälsoundersökning med läkarbesök

När du genomgår hälsoundersökningen med vår läkare här i Malmö får du en god bild av hur din kropp mår så att du kan förbättra din hälsa och förebygga eventuella sjukdomar i tid. Du får även individuella tips och råd om hur du kan förändra din livsstil för att kunna må så bra som möjligt.

Vid första besöket kommer du till oss på fastande mage och tar prover hos en sjuksköterska. I samband med besöket får du med dig ett frågeformulär som du fyller i hemma och tar med dig när du kommer tillbaka.

Vid andra besöket träffar du först en sjuksköterska som gör de olika undersökningarna, dessa tar ca 30 minuter. Därefter träffar du vår läkare för en medicinsk läkarundersökning och där ni sedan tillsammans går igenom provsvaren och resultaten, vilket tar ca 30 minuter. Nedanför bokningen kan du läsa om vad som ingår i detalj.

Boka hälsoundersökning

 

 

Vid hälsoundersökningen går vi igenom:

  • Längd                                                          
  • Vikt
  • Midjemått
  • BMI
  • Syn
  • Blodtryck
  • Vilo-EKG
  • Lungfunktionstest

 

Prover:

Blodfetter P-Kolesterol, P-HDL, P-LDL, fP-Triglycerider

Leverprover   P-ASAT, P-ALAT, P-GT, P-ALP    

Njurfunktion P-Kreatinin

Kalcium   P-Calcium

Protein     P-Albumin

Blodsocker fP-Glukos

Blodvärde    B-Hb

Järnvärde P-Järn

Vita blodkroppar B-Leukocyter 

Blodplättar  B-Trombocyter

Sköldkörtel  P-TSH

B-vitaminer  P-Folat, P-B12

 

Tillägg:

Män > 50 år: P-PSA  Prostataprov - efter önskemål

Alla > 40år: F-Hb x 2  Blod i avföringen, kan påvisa blödning i mag/tarmkanalen

 

Läkarundersökning

Ni går tillsammas igenom provsvaren.

 

Pris: 2600 kr


Back to top