Skip to Content

Tjänstbarhetsbedömning

Tjänstbarhetsbedömning innebär att personer, efter att ha genomgått tester, provtagningar och läkarundersökning får ett intyg om att de uppfyller de krav som ställs för aktuell tjänstgöring.

Tjänstbarhetsbedömningen kan genomföras inför anställning i form av en urvalsundersökning eller på befintlig personal i form av periodiska hälsokontroller. Omfattningen är helt beroende av kundens behov och kan bestå av allt från en enkel hälsoundersökning till ett heltäckande sammansatt koncept.

Urvalsundersökning

En urvalsundersökning genomförs inför anställning eller vid byte av tjänst. Urvalsundersökningen är normalt något mer omfattande än den periodiska hälsokontrollen.

En typisk urvalsundersökning kan omfatta:
Kallelse eller bokning
Urin- och blodprov (Hb, Blodfetter, Drogtest)
Synundersökning
Hörselprov
Arbetsprov (Arbets-EKG)
Allmän läkarundersökning
Tjänstbarhetsbedömning innefattande utfärdande av intyg


Periodisk hälsokontroll

En periodisk hälsokontroll genomförs med fastställda tidsintervall (normalt årligen). Innehåll och krav är beroende av aktuell tjänst och arbetsgivarens behov.

En typisk periodisk hälsokontroll kan omfatta:
Kallelse eller bokning
Urin- och blodprov (Hb, Blodfetter)
Synundersökning
Vilo-EKG
Allmän läkarundersökning
Tjänstbarhetsbedömning innefattande utfärdande av intyg
Undersökningsinnehållet skräddarsys för att passa den aktuella kundens särskilda behov. Innehåll och kravprofil tas fram och fastställs i en dialog med kunden.

Vill du boka tid eller har frågor - välkommen att kontakta oss. Remiss behövs inte.


Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Wille Bergöö

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Peter Ullström

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >


Back to top