Skip to Content

Remittentinformation

Aleris Flyg – och Dykmedicinskt Centrum är en del av Aleris Fysiologlab. 

Korta svarstider
Vi strävar efter att ha en nära kontakt med våra remittenter och har en hög tillgänglighet för frågor om undersökningar. Vi har korta svarstider - du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Remisshantering
För dig som skickar pappersremiss
För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. Där kan du även informera oss om patienten t ex sitter i rullstol eller behöver tolk. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar. Vår remiss kan du antingen beställa ifrån oss eller ladda upp här på vår hemsida.

Obs! Patienter boende utanför Stockholms läns landsting behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sitt hemlandsting.

För dig som önskar skicka elektronisk remiss
Vi kan i dagsläget erbjuda elektroniska remisser och svar till användare av Profdoc Journal III och till TakeCare.

För dig med journalsystemet TakeCare
Om du använder journalsystemet TakeCare och tillhör SLSO kan du skicka elektroniska remisser till Aleris Fysiologlab. Vid frågor kan landstingsanslutna vårdenheter vända sig till Verksamhetsstöd eHälsas TakeCare förvaltning på telefonnummer 08-123 360 60, övriga vänder sig till Central Samverkan TakeCare ( CSTC ) på www.samverkantc.se för att få funktionen påslagen.

För dig med journalsystemet ProfDoc Journal III
Om du vill ansluta dig för elektroniska remisser och svar från Profdoc Journal III kontakta Profdoc AB på tel. 018-470 26 10 (supporten) för information och hjälp med installation av EAN-kod och vår undersökningskatalog. Om du redan är uppkopplad för elektroniska remisser och svar mot oss sen tidigare behöver du inte göra någonting.

För övriga frågor om elektroniska remisser och e-svar kontakta gärna systemutvecklare Barbro Stubenruss
Telefon: 08- 128 694 85
E-post: barbro.stubenruss@aleris.se

Priser
För prisuppgifter kontakta Katarina Nauwerck, platschef på Aleris Fysiologlab Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på tfn 08-128 694 01 eller katarina.nauwerck@aleris.se.

Priser för Hälsoundersökningar finns under respektive informationssida.


AFS 2005:6

AFS 2005:6

Arbetsmiljöverkets författningssamling om medicinska kontroller i arbetslivet

Läs mer >


Back to top