Skip to Content

Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tio sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador. Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. De vaccin som ingår i programmet är noggrant testade och kontrollerade. De ger oftast ett långvarigt skydd mot sjukdomarna.

Det allmänna vaccinationsprogrammet

De vaccinationer som alla barn erbjuds kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. I det ingår vaccin mot

  • difteri
  • kikhosta
  • stelkramp
  • polio
  • haemophilus influenzae typ b (Hib)
  • pneumokocker
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • humant papillomvirus (HPV), endast flickor

Välkommen att kontakta oss.Back to top