Skip to Content

Vaccination mot difteri

Difteri är en sjukdom som är livshotande om du inte får behandling. Den smittar via saliv och var vanlig i Sverige i början av 1900-talet. Tack vare allmän vaccination och bra hygien är den nu ovanlig. De få fall som har upptäckts i Sverige på senare tid har orsakats av smitta under utlandsvistelse. För vuxna kan vaccinationsskyddet kan vara bra att fylla på inför utlandsresa.

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift som till en början ger en halsinfektion som kan medföra andingssvårigheter. Giftet kan också orsaka skador på många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar via saliv mellan människor och det räcker med indirekt kontakt, som till exempel att dela glas. Difteri finns numera främst i Afrika och Sydostasien.

Vaccinationsskydd mot difteri behöver alla, inte bara de som ska resa till de länder där sjukdomen förekommer mest. Vaccination mot difteri ingår därför i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.  Till 30-årsåldern har de flesta som har genomgått hela programmet ett skydd. Inför en utlandsresa är det lämpligt att fylla på ditt skydd mot difteri som vuxen om det har gått mer än 20 år efter den senaste sprutan. 

Vaccinet är ett kombinationsvaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och ofta även mot kikhosta. 

Välkommen att kontakta oss.Back to top