Skip to Content

Akutmottagning Aleris Specialistvård Bollnäs

Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Hos oss möter du alltid ett kompetent och välfungerande team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi prioriterar enligt ett system som heter SATS. Alla patienter prioriteras efter hur sjuka de är. Det kan innebära att det blir väntetider för dig som inte är allvarligt sjuk. Du kan i vissa fall bli hänvisad till din hälsocentral nästkommande vardag. Är du osäker på om eller var du ska söka vård, ring Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.

Samarbete med laboratorium

Region Gävleborg ansvarar för det laboratorium som finns vid Bollnäs sjukhus där prover analyseras dygnet runt.

Samarbete med röntgen

Region Gävleborg ansvarar för röntgenavdelningen och röntgenpersonal finns på plats  7.30–20.30 vardagar och 9–19 helger. Övrig tid finns personal i beredskap för akuta undersökningar. Efter 16 på vardagar och helger finns ingen röntgenläkare på plats men bilderna granskas då på distans. Vissa undersökningar som till exempel ultraljud kan inte utföras då läkare inte finns på plats.

Samarbete med Aleris Hälsocentral Bollnäs

Vardagar är hälsocentralens jourmottagning förlagd till lokaler i anslutning till akutmottagningen där personal från familjeläkarjouren och hälsocentralen samarbetar. För att boka tid på jourmottagningen ringer du hälsocentralen.

Bollnassjukhus.jpg

Back to top