Skip to Content

Arbetsterapeut mottagning

Hos arbetsterapeuten vid Aleris Specialistvård Bollnäs får du hjälp med träning för att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller olycka.

Arbetsterapeuten hjälper med träning

Arbetsterapeuten här i Bollnäs hjälper dig att träna rätt så att du kan sköta ditt boende, ha en aktiv fritid och klara av skolan eller arbetet. Målet är att du ska kunna leva så självständigt och bra som möjligt i din vardag.

Arbetsterapeuterna träffar du både under vårdtiden på avdelningen, i öppen specialistvård och i det externa stroketeamet.

Inom öppen specialistvård handlar rehabiliteringen ofta om träning av handfunktion efter sjukdom, skada eller operation.

Hjälpmedel

Vi kan också hjälpa dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av lämpliga hjälpmedel. Vissa hjälpmedel har egenansvar. 

 

Back to top