Skip to Content

Dietist mottagning

Om du har frågor om ditt näringsintag, behöver hjälp för att gå ned i vikt eller om du lider du av IBS, diabetes eller höga blodfetter. Dietisten här hos Aleris i Bollnäs kan hjälpa dig med dina kostrelaterade besvär så att du får möjlighet att leva ett friskare och hälsosammare liv.

Kostens betydelse för hälsan

Kostens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar är en central fråga i rehabiliteringen. Rätt kost kan minska behovet av mediciner, göra din rehabilitering effektivare och framför allt ge dig högre livskvalitet. Hos dietisten får du råd och stöd när det gäller kostfrågor och hälsa.

Dietisten arbetar i team

Dietisten ingår ofta i ett team med exempelvis sjuksköterska, läkare och logoped, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. Dietist träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss eller egen vårdbegäran.

 Vår dietist erbjuder bland annat:
  • rådgivning i samband med njursjukdom/dialys
  • rådgivning vid dysfagi oavsett orsak
  • rådgivning vid eller risk för malnutrition
  • rådgivning i samband med mag/tarmsjukdomar så som ulcerös colit, morbus chohn, pancreatit, IBS, glutenintolerans
  • rådgivning vid övervikt
  • rådgivning vid höga blodfetter och diabetes
  • rådgivning vid allergi och intolerans

 

Back to top