Skip to Content

Kurator mottagning

Hos kuratorn här hos Aleris i Bollnäs får du råd, hjälp och stöd via samtal. Genom samtalet försöker vi tillsammans komma fram till lösningar på dina problem.

Stöd och hjälp

En viktig del i samtalet hos kuratorn är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd. Du kan bland annat få hjälp med:

  • krisintervention och krisbehandling
  • stöd vid besked om diagnos, och under pågående behandling
  • stöd att hantera en förändrad livssituation
  • stöd till närstående
  • information om övrigt samhälleligt stöd och vägledning till rätt instans
  • grupputbildningar

Kurator träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer till kurator via läkarremiss eller egen vårdbegäran. Samtalskontakten utvärderas löpande för att säkerställa att vi tillsammans har rätt fokus.  

 

Back to top