Akutmottagning

Akuten Bollnäs

Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Hos oss möter du alltid ett kompetent och välfungerande team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi prioriterar enligt ett system som heter RETTS. Det kan innebära att det blir väntetider för dig som inte är allvarligt sjuk. Du kan i vissa fall bli hänvisad till din hälsocentral nästkommande vardag. Är du osäker på om eller var du ska söka vård, ring Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.

Familjeläkarjour

Från kl. 17 vardagar och under helger när din hälsocentral är stängd har vi uppdraget att ta emot patienter som inte kan vänta till hälsocentralen öppnar igen. Familjeläkarjouren har en förhöjd kompetens för behandling av lättare kirurgiska och ortopediska åkommor. Vid svårare kirurgiska, ortopediska och psykiatriska besvär kan du få åka vidare till Gävle eller Hudiksvall. Vardagar kl. 8–17 kontaktar du i första hand din hälsocentral vid sjukdom och lindrigare olycksfall.

Medicinjouren

Dygnet runt tar vi hand om dig som är i behov av akutmedicinsk vård, t.ex. stroke och hjärtinfarkt.

Samarbete med laboratorium

Region Gävleborg ansvarar för det laboratorium som finns vid Bollnäs sjukhus där prover analyseras dygnet runt.

Samarbete med röntgen

Region Gävleborg ansvarar för röntgenavdelningen och röntgenpersonal finns på plats kl. 7.30–20.30 vardagar och kl. 9–19 helger. Övrig tid finns personal i beredskap för akuta undersökningar. Efter kl. 16 vardagar och helger finns ingen röntgenläkare på plats men bilderna granskas då på distans. Vissa undersökningar som t.ex. ultraljud kan inte utföras då läkare inte finns på plats.

Samarbete med Aleris Hälsocentral Bollnäs

Vardagar är hälsocentralens jourmottagning förlagd till lokaler i anslutning till akutmottagningen där personal från familjeläkarjouren och hälsocentralen samarbetar.

För att boka tid på jourmottagningen ringer du hälsocentralen, telefon 0278-62 22 00. Vid kontakt får du i första hand en bedömning av en sjuksköterska som kan leda till egenvårdsråd, tid för besök hos sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare.

Ansvarig:

Susanne Andersson
Susanne Andersson, enhetschef Akuten
susanne.m.andersson@aleris.se 

Behandlingar

Till toppen av sidan