Skip to Content

Antikoagulationsmottagning

Till vår mottagning kommer patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel, exempelvis Waran.De vanligaste behandlingsorsakerna är förmaksflimmer, lungemboli, djup ventrombos och mekaniska hjärtklaffar.

På antikoagulationsmottagningen (AK-mottagningen) vid Aleris Specialistvård Bollnäs arbetar sjuksköterskor.

Provtagningen sker på din hälsocentral eller på Kemlab Region Gävleborg.

Back to top