Skip to Content

Behandlingsenheten

Till behandlingsenheten i Bollnäs kommer du för att få olika behandlingar som till exempel cytostatika, biologiska läkemedel, blodtransfusion och järndropp.

Du har din läkarkontakt antingen hos någon av våra specialistmottagningar på Aleris, eller på Gävle sjukhus såsom onkologen, hematologen eller någon annan klinik.

Back to top