Skip to Content

Endokrin- och diabetesmottagning

Vid diabetesmottagningen i Bollnäs behandlas patienter med typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) och i undantagsfall även patienter med typ 2-diabetes (åldersdiabetes) efter remiss från primärvården. Vid den endokrina mottagningen behandlar vi sjukdomar i till exempel sköldkörtel, binjurar och hypofysen.Samarbete kring diabetes

Här i Bollnäs samarbetar diabetessköterska och fotvårdsterapeut för att ge dig en god och trygg vård. Vi arbetar enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes. Här får du diabetessamtal, utbildning och information om kost, motion och stöd till livsstilsförändringar.

På Diabetsförbundet hittar du mer tips och information om diabetessjukdomen, till exempel bra kost och vad du själv kan göra för att sköta sjukdomen. 

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Bollnäs driver diabetesmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som tidigare och högkostnadskort och frikort gäller.

Back to top