Skip to Content

Endoskopimottagning

På endoskopimottagningen i Bollnäs utför vi undersökningar av bland annat matstrupe, magsäck, tolvfingertarm (gastroskopi) och tjocktarmsundersökning (koloskopi/sigmoideoskopi).

Endoskopisk undersökning

Här i Bollnäs utför vi gastroskopi, koloskopi och sigmoideoskopi, där vi har möjlighet att ta prover och göra vidgningar av trånga avsnitt i matstrupe och tarm. Vi undersöker besvär och sjukdomar såsom:

  • blod i avföring
  • dyspepsi
  • gaser i magen
  • halsbränna
  • inflammation i tarmen
  • magsår
  • magkatarr
  • mikroskopisk kolit

Endoskopienheten bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, kirurg- och medicinläkare. All verksamhet på endoskopi enheten är planerad, vi har inga akuttider.

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Bollnäs driver endoskopimottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som regionens avgifter och högkostnadskort och frikort gäller.

Back to top