Skip to Content

Hematologisk mottagning

Till hematologmottagningen här i Bollnäs kommer du för utredning och behandling av olika sorters blodsjukdomar som exempelvis anemier, hemokromatos och vissa koagulationsrubbningar.

Vissa av behandlingarna ges på Behandlingsenheten.

Back to top