Skip to Content

Hjärtintensivavdelning

På hjärtintensivavdelningen (HIA) här i Bollnäs vårdas främst patienter med hjärtsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt, arytmier, hjärtsvikt och vård efter hjärtoperationer. Men även patienter med andra internmedicinska sjukdomar vårdas hos oss.Vid behov för ballongvidgning eller pacemakeroperation överförs patienten till Gävle sjukhus för vård. Öppna hjärtoperationer utförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Avdelningen har 14 vårdplatser. Hos oss finns alltid ett kompetent och välfungerande team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. På dagtid finns även fysioterapeuter och arbetsterapeuter som svarar för rehabiliteringsinsatser på avdelningen.

Till avdelningen hör även en sjuksköterskemottagning med hjärtrehab som inkluderar fysioterapeut och sjuksköterskemottagning för hjärtsvikt- och pacemakerpatienter. På avdelningen och mottagningarna arbetar vi efter nationella kvalitetsregister som visar att vi bedriver en vård av mycket hög kvalitet.

Back to top